BSPA Höga Kusten - startsida

Besök av Västkuststiftelsen

Den 28-29 maj var Västkuststiftelsen på besök hos Örnsköldsviks kommun och då passade vi (några representanter från Leaderprojektet kring framtida förvaltning av Höga Kusten) på att träffa dem för att höra hur de arbetar och vilken förvaltningsorganisation de har för sitt område. Detta som ett led i det arbete som nu pågår med att sammanställa vilka olika former av förvaltning som finns på olika platser runt om i landet.

Västkuststiftelsen är som framgår av namnet, en stiftelse.
Här kan du läsa mer om Västkuststiftelsenlänk till annan webbplats.

Deltagarna fick även en kort introduktion till BSPA Höga Kusten och vårt behov av någon form av förvaltningsorganisation för området.

Till hösten kommer ytterligare områden att bjudas hit eller besökas för att ta del av deras erfarenheter kring förvaltning av ett område. Vilken förvaltningsform har de valt? Vad fungerar bra respektive mindre bra?

Tanken är att sammanställningen ska mynna ut i ett förslag på lämplig förvaltningsorganisation för Höga Kusten. Än så länge är vi långt därifrån, men ett intensivt arbete pågår.

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård