BSPA Höga Kusten - startsida

Inventering av kustfågel 1-2 juni

I förvaltningsplanen för BSPA Höga Kusten tog Temagrupp Naturvård fram olika indikatorer för uppföljning av områdets naturvärden, bland annat för fåglar med havsanknytning.

En sådan indikator är

kustfågel

och för uppföljning av den tog Temagruppen fram en inventeringsrutt där fåglarna ska inventeras. (Se  86-89 i Del 2, Samverkansplan för BSPA Höga Kusten).

Nu till helgen kommer inventering enligt den framtagna rutten att göras!
Se karta nedan.
De öar som kommer att inventeras är markerat i rött.

Området sträcker sig från Skagsudde i norr till Läskären utanför Omnefjärden i söder.

Utifrån inventeringen kommer uppföljning av indikatorn Kustfågel att göras. 

Ytterligare inventeringar är planerade i sommar, mer information om det inom kort!

//Lotta Nygård
073-274 13 77

InventeringskartaPDF

Utdrag ur Samverkansplanen för BSPA Höga Kusten om indikatorn KustfågelPDF

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård