BSPA Höga Kusten - startsida

Inventering av kustfågel 5-8 juni


Under dagarna 5-8 juni kommer inventering av kustfågel att ske i BSPA Höga Kusten!

Inventeringen kommer att göras enligt den rutt som togs fram av Temagrupp Naturvård för fåglar med havsanknytning. Det handlar om 15 öar i vårt område, se bifogad karta.

För att följa kustfåglarna har 4 arter valts ut för övervakning:

  • tordmule

  • silltrut

  • roskarl

  • silvertärna

Anledningen till att just dessa arter valts ut är för att de har ett födoval som på ett bra sätt indikerar hur hela ekosystemet mår.

Det blir nu andra året i rad som vi gör denna inventering.
Du hittar rapporten från fjolårets inventering här på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida, under fliken rapporter. (Rapport 2014:05)

En tidig morgon nästa vecka lättar vi således ankar, -kanske ses vi där ute till havs?

//Lotta Nygård

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård