BSPA Höga Kusten - startsida

Kartor och länkar

Nu finns lite nya länkar och kartor upplagda här på sidan.
Ytterligare material kommer att läggas ut inom kort.

Det kommer även komma information kring det arbete som nu har påbörjats med diskussioner kring behovet av någon form av förvaltningsorganisation för Höga Kusten.

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård