BSPA Höga Kusten - startsida

Mixade temagruppsmöten


Missa inte att anmäla dig till kommande möten med mixade Temagrupper där vi diskuterar frågor över ämnesgränserna!
 
Som vi har berättat tidigare så pågår ett aktivt arbete med att sammanställa allt resultat från vårens temagruppsträffar. Nu vill vi gärna presentera det sammanställda materialet för er samt gå vidare med att diskutera frågor över ämnesgränserna.
 
  
Datum: Tisdag 2 november, kl. 18.00-21.00
Plats: Naturum Höga Kusten
Anmälan: senast 28 november (lotta.nygard@lansstyrelsen.se)
 
  
Mötets upplägg den 2 november:
Vi inleder med en kort summering av projektet och det arbete som har gjorts.
Ni kommer få ta del av förslag på mål, delmål, åtgärder m.m.
Vi kommer att gå igenom så kallade resultatkedjor, vilka bygger på föreslagna åtgärder och aktiviteter.
Vi kommer att diskutera frågorna över ämnesområdena.
 
 
Fokus vid detta möte läggs på nedanstående 3 frågor:
  • Hållbart nyttjande av stränder
  • Utveckla ett hållbart båtliv i Höga Kusten
  • Muddring

Dessa frågor kommer att belysas ur såväl ett bevarande som nyttjande perspektiv.
Resultat från samtliga temagrupper i ovanstående frågor vävs samman och vi diskuterar frågorna över ämnesgränserna och ur olika perspektiv.
 
 
Vilka bjuds in till mötet?
Samtliga temagrupper bjuds in till mötet.
 
Har du inte varit med tidigare?
Du är självklart lika varmt välkommen ändå!
 
 
Möte nr.2 med Mixade temgagrupper kommer att äga rum torsdagen den 18 november, kl.18.00-21.00. Vid det mötet kommer andra frågor att tas upp än ovanstående. Mer information om det mötet kommer lite längre fram.
 
 
Anmäl dig redan nu till mötet den 2 november!
 
 
Varmt välkommen!

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård