BSPA Höga Kusten - startsida

Mixat Temagruppsmöte 18 november


Torsdag den 18 november är det dags för Mixat Temagruppsmöte igen!
 
Vid det mötet kommer diskussionerna handla om näringstillförsel samt skadliga ämnen.
 
Datum: Torsdag 18 november, kl. 18.00-21.00
Plats: Naturum Höga Kusten
Anmälan: senast 16 november (lotta.nygard@lansstyrelsen.se)
 
Vid mötet kommer vi att diskutera frågor ur såväl ett nyttjande som bevarandeperspektiv. Vi kommer således att väva ihop tidigare framkomna resultat från de olika temagrupperna. Detta betyder att oavsett vilken temagrupp du deltagit i tidigare så kommer detta möte att beröra dig och de frågor som just du är intresserad av!
 
 
Mötets upplägg den 18 november:
Vi inleder med en kort summering av projektet och det arbete som har gjorts hittills.
Ni kommer få ta del av förslag på mål, delmål, åtgärder m.m.
Vi kommer att gå igenom så kallade resultatkedjor, vilka bygger på föreslagna åtgärder och aktiviteter.
Vi kommer att diskutera frågorna över ämnesområdena.
 
Fokus vid detta möte läggs på nedanstående frågor:
  • Minskad näringspåverkan från avlopp (enskilda + reningsverk)
  • Minskad näringspåverkan från fiskodlingar
  • Minskad påverkan av skadliga ämnen
 
Vilka bjuds in till mötet?
Samtliga temagrupper bjuds in till mötet.
 
Har du inte varit med tidigare?
Du är självklart lika varmt välkommen ändå!
  
Varmt välkommen!
Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård