BSPA Höga Kusten - startsida

Nationellt slutseminarium för BSPA-projekten i Sverige

Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden är ett riksomfattande pilotprojekt som startades på initiativ av Naturvårdsverket och har pågått mellan åren 2008-2011. De fem pilotprojekten har varit Höga Kusten (Västernorrlands län), Stora Nassa-Svenska högarna (Stockholms län), S:t Anna-Missjö (Östergötlands län), Biosfärskandidatområdet Blekinge arkipelag (Blekinge län) samt ett område i norra Bohuslän (Västra Götalands län).

Slutseminarium i projektet "Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden"
 
Är du intresserad av samverkansplaner, dialogprocesser och ekosystembaserad förvaltning som verktyg inom naturvård och hållbar utveckling ?
 
Boka i så fall in 3 maj 2011
 
Naturvårdsverket bjuder in till slutseminarium för det treåriga projektet "Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden". I projektet har fem länsstyrelser deltagit och drivit regionala projekt i särskilt utpekade värdefulla kust- och havsområden. Resultaten från de fem pilotområdena kommer att presenteras utifrån olika aktörers vinklar med utgångspunkt i frågan "Är samverkansplaner ett lämpligt verktyg i förvaltningen av värdefulla naturområden och bidrar de till hållbar utveckling?" Naturvårdsverket presenterar resultatet av arbetet med slutrapporten och önskar få inspel och en diskussion kring denna.
 
Deltagare Seminariet vänder sig i första hand till personer som arbetar med skydd och förvaltning av större värdefulla landskap som t.ex. kust- och skärgårdsområden, Biosfärsområden och landskapstrategier. Deltagare från myndigheter, länsstyrelser, kommuner, institutioner och intresseorganisationer välkomnas.
 
Mer information om projektet Mer information om projektet och länkar till de regionala projekten finns på Naturvårdverket webb Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområdenlänk till annan webbplats
 
Tid och plats 3 maj i Stockholm mellan kl 9.30 och 16.00  på Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt och Naturvårdsverket bjuder på lunch
 
Program och anmälan senast 19 April via Naturvårdsverkets SiteVision_CODED_TEXT[bold=true]hemsidaSiteVision_CODED_TEXT[bold=false]länk till annan webbplats

Kontaktperson
Jorid Hammersland, Naturvårdsverket, jorid.hammersland@naturvardsverket.se, telefon: 010-6981563

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård