BSPA Höga Kusten - startsida

Nu finns Samverkansplanen i tryckt version!

 
Samverkansplanen finns nu även i tryckt format och kan hämtas på Naturum Höga Kusten eller kan fås genom kontakt med Länsstyrelsen (0611-34 90 00).

Efter remissen har bland annat förtydliganden gjorts av planens syfte, mål, avgränsning och fokus. Påverkansanalysen har kompletterats med en stor mängd data. Revideringar har även gjorts med att prioritera och lyfta fram det viktigaste i planen. Vidare har prioriteringar gjorts av vilka påverkansfaktorer som är av hög prioritet att åtgärda samt vilka strategier med åtgärder och mål som är av hög prioritet att genomföra. Detta har resulterat i att antalet strategier har halverats. De som ej har bedömts aktuella att genomföra i dagsläget finns fortfarande med, men ligger nu som bilagor.
 
För att underlätta för läsaren har planen delats upp i 3 delar, vilka utgörs av:
 

Del 1


Kunskapssammanställning
Naturvärden i området
Nyttjandeintressen
Påverkansanalys
 

Del 2


Strategier med åtgärder och mål
Indikatorer för naturvärden
Övervakning & uppföljning
 

Del 3


Bilagor

Vi vill rikta ett stort varmt TACK till alla som deltagit i arbetet med att ta fram samverkansplanen. Det har varit mycket lärorikt, roligt och givande att arbeta tillsammans med er. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete även i framtiden med planens genomförande, utvärdering och uppföljning.
 

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!!

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård