BSPA Höga Kusten - startsida

Presentationer från det nationella avslutningsmötet

Den 3 maj  maj hölls ett nationellt avslutningsseminarium för BSPA-projektet. Totalt sett har 5 st områden i Sverige deltagit i detta pilotprojekt och tagit fram samverkansplaner för sitt respektive område. Seminariet riktade sig till länsstyrelser, myndigheter, organisationer och enskilda aktörer som är intresserade av arbetssättet som har använts i projektet. Inbjudan till slutmötet har tidigare skickats ut via mail.
 
Det var ett intressant och givande möte och för dig som inte hade möjlighet att vara med finns nu ändå chansen att ta del av de presentationer som hölls. Genom att klicka på länken nedan kommer du till en sida där du kan ladda ner de olika presentationerna: 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Dokumentation-fran-seminarier/Samverkansplaner-for-vardefulla-kust--och-havsomraden/länk till annan webbplats

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård