BSPA Höga Kusten - startsida

Remiss finns nu ute!

Nu finns samverkansplanen för marin förvaltning av BSPA-området Höga Kusten ute på remiss.

Samverkansplanen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, boende i området, organisationer, företag, forskare m.fl.

Under drygt 1 års tid har ett stort antal möten hållits där vi gemensamt bl a har:

  • definierat vilka värden (kopplade till havet) som finns i området för olika intressen samt var dessa är geografiskt lokaliserade
  • definierat påverkansfaktorer på områdets naturvärden
  • diskuterat hur området kan utvecklas på ett hållbart sätt
  • tagit fram förslag på ett antal åtgärder/aktiviteter och mål

Sammanlagt har drygt 200 personer deltagit i projektet på olika sätt.

Vi är medvetna om att det är ett tjockt dokument att läsa, så därför kommer en betydligt tunnare variant att tas fram, men det har tyvärr inte hunnits med till remissen. Syftet med den tjockare varianten är att fungera lite som en uppslagsbok.

Planen är uppdelad i 2 delar, en beskrivande del och en förvaltningsdel med åtgärdsprogram.

Vi vill nu bjuda in dig till att komma med synpunkter på planens innehåll. Vi vill särskilt be dig att komplettera med förslag på ansvariga, finansieringsmöjligheter samt uppskattad kostnad för de föreslagna åtgärderna/aktiviteterna.

Remisstid: 20 december-31 januari

Ett utskrivet exemplar kan fås vid kontakt med länsstyrelsen (0611-34 90 00).

Vi vill varmt tacka alla som deltagit i arbetet med att ta fram samverkansplanen för BSPA Höga Kusten. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete under planens genomförande, utvärdering och uppföljning!

En riktigt god jul och ett härligt gott nytt år till er alla!

Vänliga hälsningar,
Lotta Nygård
Projektledare BSPA Höga Kusten

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård