BSPA Höga Kusten - startsida

Resultat från dykinventering 2013

Under 2013 genomfördes dykinventering på ett antal platser i länet, varav flera dyk gjordes inom BSPA-området.

Områdena som dykinventerades under 2013 var dessa fyra:

  • Grundsundakusten
  • Omnefjärden
  • Hemsön
  • Södra Härnön

Inventering och rapport är utförda av Sveriges Vattenekologer AB, Svensk Ekologikonsult AB och AquaEco, som också står för de naturvärdesbedömningar som presenteras. Rapporten visar att flera av områdena hyser höga naturvärden.

Du kan läsa om resultat av inventeringen här: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/publikationer/Pages/default.aspx?doctype=1länk till annan webbplats
(Rapport 2014:05)

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård