BSPA Höga Kusten - startsida

Resultat från Kustfågelinventeringen 2013

Under vårt arbete med att ta fram förvaltningsplanen för BSPA Höga Kusten så tog Temagrupp Naturvård bland annat fram en ny inventeringsrutt, enligt vilken man vill att inventering av kustfågel i BSPA-området ska ske.

För att få en indikation på hur kustfåglar i området mår valdes 4 arter ut att följas över tid:

  • Tordmule
  • Silltrut
  • Roskarl
  • Silvertärna

Anledningen till att just dessa arter valdes var för att bestånden är någorlunda lätta att uppskatta och att de har ett födoval som på ett bra sätt indikerar hur välmående ekosystemet är.

Det är med stor glädje jag kan meddela att en sådan inventering nu är genomförd!
Rapporten kan laddas ner här:
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/publikationer/Pages/default.aspx?doctype=1länk till annan webbplats
(Rapport 2014:01)

Trevlig läsning!

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård