BSPA Höga Kusten - startsida

Uppdateringar av hemsidan

Hemsidan för BSPA Höga Kusten har uppdaterats med lite ny information.
Arbetet är inte klart än, så håll utkik, inom kort kommer bland annat diverse kartor från projektet att publiceras. Även listan med intressanta länkar kommer att utökas.

Det finns fortfarande några tryckta exemplar av Samverkansplanen kvar, så hör av dig om du önskar ett ex!

Hör även av dig om du önskar bli med på maillistan, där diverse marina information om området skickas ut ett par gånger per år.

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård