BSPA Höga Kusten - startsida

Vad händer i arbetet med BSPA Höga Kusten just nu?

Här följer en kort lägesuppdatering kring vad som pågår just nu!

Under åren 2009-2011 pågick ett intensvt arbete med att ta fram en marin förvaltningsplan för vårt BSPA Höga Kusten. Arbetet utfördes tillsammans av länsstyrelse, kommuner, boende, forskare, företagare, organisationer, politiker m fl.
Planen, som går under namnet Samverkansplan för BSPA Höga Kusten, finns att ladda ner här på vår hemsida eller kan fås i pappersform (några ex kvar).

Projektet finansierades av Naturvårdsverket 2009-2011.
När projektet var slut så fanns dessvärre inga medel för fortsättning. Det betyder inga separata medel för förvaltning av området och genomförande av den framtagna planen. Vi skrev brev till Regeringen och påtalade vårt behov, men vi har hittills inte tilldelats något uppdrag eller medel.

Vad vi har fått är dock ett mindre stöd från Naturvårdsverket och wwf för att arbeta vidare med att försöka etablera en förvaltningsorganisation för Höga Kusten. En förvaltning som ska omfatta såväl BSPA som världsarv, och även med nära koppling till turism. Det arbetet har pågått under de senaste åren och där har länsstyrelse, kommuner och turismrepresentanter varit involverade. Sedan drygt ett år tillbaks drivs arbetet i form av ett projekt genom Leader Höga Kusten. Vad arbetet landar i är inte klart. Mer info kommer framöver!
 
Utöver ovanstående så har några av aktiviteterna i vår plan genomförts under året, så som t ex Kustfågelinventering.

Vi söker kontinuerligt medel för fortsatt arbete med BSPA så fort någon möjlighet dyker upp.

//Lotta Nygård
lotta.nygard@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård