BSPA Höga Kusten - startsida

Vad som händer just nu

Just nu arbetar vi förbrilt med att sammanställa allt resultat från våra temagrupper och även från stormötet som vi hade innan precis innan sommaren. Då detta är gjort kommer vi att kunna planera kommande möten nu under hösten. Vi återkommer alltså snarast möjligt med inbjudan till kommande möten!
 
Vi håller så sakteliga på att bygga upp den kommande planen för hållbart nyttjande och bevarande av Höga Kustens marina område. Planen kommer att utgöras av två delar:
 
Del1:
Del 1 utgörs av en beskrivning av området, vilket man kan säga är en sammanställning om vad vi vet idag. Vi har samlat in information från olika håll, inte minst via de olika temagrupperna.
 
Del 2:
Del 2 kommer att utgöras av själva planen för hur området ska förvaltas i framtiden. Här kommer att finnas ett övervakningsprogram med indikatorer och mål, ett åtgärdsprogram samt förslag på hållbar utveckling av området. Även detta är resultat från temagrupperna, stormöte, referensgrupp m.fl.
 
 
Det återstår som sagt en del diskussioner så vi kommer att bjuda in till ytterligare möten inom kort.
Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård