BSPA Höga Kusten - startsida

Projektgrupp

Projektgruppen har utgjortsav projektledaren för BSPA-området samt utsedda representanter från Länsstyrelsen och kommuner.

Projektgruppen utgörs av följande personer:

Lotta Nygård
Projektledare
Marinbiolog
Länsstyrelsen

Pia Renström
GIS-ingenjör
Länsstyrelsen

Bernt Persson
Botaniker
Kramfors kommun

Andreas Gylling
Fysisk planerare
Kramfors kommun

Babette Marklund
Biolog
Örnsköldsviks kommun

Irene Hedlund
Biolog, fiskefågor
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård