BSPA Höga Kusten - startsida

Referensgrupp

Referensgrupper har utgjorts av 'experter' inom olika frågor. Referensgruppen är tänkt som ett stöd till projektgruppen kunskapsmässigt. Flera av personerna i referensgruppen har även deltagit aktivt i de olika temagrupperna.

Möten med Referensgruppen under hösten 2010:
19 november
1 december

Avslutningsmöte med referensgruppen:
13 april 2011

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård