BSPA Höga Kusten - startsida

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen har varit den allra största gruppen då den utgörs av samtliga intressegrupper inom BSPA-området inklusive föreningar, lokala näringar och myndigheter. Här finns såväl de som deltar mycket aktivt till de som har valt att endast ta del av information via mail. Många i samverkansgruppen deltar i de olika temagrupperna. I dagsläget utgörs samverkansgruppen av drygt 200 personer.
Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård