BSPA Höga Kusten - startsida

Styrgrupp

Styrgruppen för projektet har utgjorts av landshövding (ordförande), högsta kommunpolitiker (2 st per kommun) samt tjänstemän från Örnsköldsvik kommun, Kramfors kommun samt Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård