BSPA Höga Kusten - startsida

Mark- och vattenanvändning

En stor del av arbetet under projektet (2009-2011) skedde i våra 4 tematiska arbetsgrupper. Nedan presenteras Temagrupp Mark- och vattenanvändning.

I Temagruppen Mark- och vattenanvändning har frågor diskuterats som rör t ex strandskydd, bebyggelse, avlopp och infrastruktur. En kartläggning har gjorts över hur det ser ut idag, samt även vilka behov som kan uppstå i framtiden gällande mark- och vattenanvändningen i BSPA-området Höga Kusten.

Flera möten har hållits tillsammans med Temagrupp Näringsliv.

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård