BSPA Höga Kusten - startsida

Näringsliv

En stor del av arbetet under projektet (2009-2011) skedde i våra 4 tematiska arbetsgrupper. Nedan presenteras Temagrupp Näringsliv.

Det finns många eldsjälar inom Höga kusten som jobbar för att få ett aktivt näringsliv bland annat för att öka arbetsmöjligheterna inom området.

Inom Temagrupp Näringsliv har vi under ett antal möten jobbat med att se vilka behov det finns att utveckla näringslivet och vilka intressen det finns. Vi har bland annat tittat på vilka geografiska områden som kan vara viktiga för näringslivet för att se om de kan sammanfaller med t ex de extra skyddsvärda områdena ur naturvärdesperspektiv.

En diskussionsfråga har varit hur näringslivet kan utvecklas utan att den marina miljön påverkas negativt. En av de viktiga utgångspunkterna inom projektet är att jobba för en hållbar utveckling av näringslivet och området utan att de inverkar på de marinanaturvärdena.

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård