BSPA Höga Kusten - startsida

Livet i havet

Höga Kusten har stora naturvärden såväl över som under vattenytan. Den stora landhöjningen i området bidrar till en mångfald av livsmiljöer och arter. Här finns havsvikar som håller på att grundas upp och snöras av från det utanförliggande havet, nybildade sjöar av forna havsvikar och nya vikar som bildas allteftersom. Till dessa olika stadier finns en rad olika arter kopplade.

Havsvattnet är varken sött eller salt, utan en blandning. Anledningen är att många älvar mynnar här i norr och att inflödet av saltvatten från söder är litet. Flora och fauna består därför av en märklig blandning av arter som härstammar från de betydligt mer salta världshaven och arter som man normalt sett hittar i sötvatten. Det gör att du sida vid sida kan se en sötvattensfisk simma med en saltvattensfisk.

Eftersom salthalten avtar ju längre norrut du kommer i Östersjön och Bottniska viken, så betyder det i sin tur att olika marina arter klarar av att gå olika långt norrut då de är olika tåliga. Här i Höga Kusten lever flera av de marina arterna på gränsen av vad de klarar av och försvinner något längre norrut. De marina arterna ser inte ut som du är van att se dem, de blir många gånger mindre i storlek. Detta märks t ex på arter som blåstång och blåmussla.

Rent generellt kan man säga att ytterskärgårdsområdena domineras av hårdbotten (klippor, sten), medan innerskärgårdsområdena domineras av mjukbotten (lera, dy, sand). För organismerna i havet innebär det två helt olika världar med helt olika förutsättningar. Många har specialiserat sig till ett liv antingen på de mjuka bottnarna eller på de hårda. Sedan finns det fiskar som rör sig mellan miljöerna.

En av de allra artrikaste och ekologiskt viktiga miljöerna är grunda vågskyddade havsvikar. I dessa miljöer breder mäktiga ängar av kransalger eller kärlväxter ut sig och här sjuder det av liv. Många fiskar och andra smådjur stortrivs här och vikarna lockar även till sig många fåglar på jakt efter föda eller vila. Höga Kusten domineras av höga klippor som stupar brant ner i havet och grunda vågskyddade vikar är relativt ovanligt.

 

Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård