BSPA Höga Kusten - startsida

Turism, friluftsliv & kultur

En stor del av arbetet under projektet (2009-2011) skedde i våra 4 tematiska arbetsgrupper. Nedan presenteras Temagrupp Turism, Friluftsliv och Kultur.

Turismnäringen är mångfasetterad och berör många olika samhällssektorer. Grunden till turismen är många gånger områdets natur- och kulturvärden. Många av de områden som har höga naturvärden är även av stort intresse för rekreation och friluftsliv. Att det är vacker natur, opåverkat av bebyggelse eller annan verksamhet samt tillgängligt bidrar till ett områdes attraktion. Dessa värden i området har därför starkt kopplade till varandra.
 
De kulturhistoriska värdena med ett kulturlandskap som formats genom tusentals år har i hög grad bidragit till förutsättningarna för Höga Kustens egenart.
 
I temagrupp Turism, friluftsliv och kultur har bl a båtliv, fritidsfiske, turism, bad och dykning diskuterats. Temagruppen har tagit fram områden som gruppen tycker är viktiga för turism, friluftsliv och kultur, men även önskemål och behov i framtiden. Frågor kring hur området kan nyttjas utan att de stora naturvärdena påverkas negativt har diskuterats.

Ulvöhamn
Länsstyrelsen Västernorrland
BSPA Höga Kusten      Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand      telefon 0611-34 90 00      Webbansvarig Lotta Nygård